TheDoroteK

19 tekstów – auto­rem jest The­Doro­teK.

Pom­naża się piękno podzi­wiane wspólnie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 11 września 2013, 20:10

Marze­niom, na­wet zi­ma się nie op­rze :-) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 stycznia 2013, 18:33

Szczęście wy­maga samozaparcia. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 26 listopada 2012, 18:14

Po­godę, no­sisz w sobie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 lipca 2012, 10:11

Mas­ki zdo­bią, tych co nie mogą wyt­rzy­mać ze sobą. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lipca 2012, 15:22

Miłość jest wie­czna, tyl­ko my przemijamy. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 19 lipca 2012, 07:39

Sa­mot­ność cza­sem się przy­daje, poz­wa­la się odnaleźć. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 16 lipca 2012, 21:52

Czar­ny bo­cian wśród białych mu­si się czuć ne­gatyw­nie ;-) 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 13 lipca 2012, 20:14

Ogar­nij się… a po­tem mnie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 lipca 2012, 14:55

Nie każda chwi­la jest poezją, ale możesz spra­wić, żeby poez­ja była w każdej chwili. 

aforyzm • 6 lipca 2012, 21:25

TheDoroteK

TheDoroteK

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność